Puro Hotels i Śląskie Kamienice chcą zmiany planu zagospodarowania strefy Rondo-Rynek

Obie spółki złożyły w katowickim magistracie wnioski o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który obowiązuje dla zachodniej części strefy Rondo-Rynek. Rada Miasta przyjęła już uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany dokumentu.

Uchwałę przyjęto w drugiej połowie kwietnia br. Powodem zmian w planie, który uchwalono w marcu 2012 r. były wnioski złożone przez dewelopera i właściciela marki Puro Hotels oraz przez Śląskie Kamienice. Pierwsza firma dokonała jesienią ub. roku zakupu gruntu o powierzchni 3,5 tys. m² pod budowę hotelu przy al. Korfantego, gdzie niegdyś działało Centrum u Michalika. Nowy obiekt w tym miejscu projektuje Konior Studio.

Z kolei Śląskie Kamienice są znane z zakupu kamienic, ich remontu oraz wynajmu i sprzedaży mieszkań. Podobnie miało być w przypadku budynku przy ul. Mickiewicza 3, gdzie przez wiele lat działał oddział ING Banku Śląskiego. Śląskie Kamienice chciały zakupić obiekt i stworzyć we wnętrzach luksusowe apartamenty na wynajem. W tym celu podpisały nawet przedwstępną umowę zakupu budynku w kwietniu 2017 r. Jednak w lutym br. spółka poinformowała o rozwiązaniu umowy. Jak tłumaczyła, w wyniku przeprowadzonych badań ustalono m.in. istnienie wad w postaci braku dostępu nieruchomości do drogi publicznej, a także innych kwestii, które mogłyby być przez strony umowy uznane za wady uniemożliwiające dojście do skutku umowy przyrzeczonej.

Teren objęty wnioskiem o zmianę planu, fot. UM Katowice

Firma podała jednocześnie, że w momencie usunięcia wad oraz kwestii spornych nie wyklucza ponownego podejścia do zakupu. Wniosek o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może to potwierdzać. Otóż uchwała Rady Miasta dotyczy dwóch stref – działek przy al. Korfantego, gdzie wcześniej znajdowało się Centrum u Michalika i Pałac Ślubów oraz terenu, na którym stoi gmach przy ul. Mickiewicza 3.

Zarówno Puro Hotels, jak i Śląskie Kamienice odmówiły udzielenia odpowiedzi, w jakim zakresie chcą, aby obowiązujące ustalenia planu zostały zmienione.

Informację podał natomiast urząd miasta. Wnioski obu firmy miały dotyczyć w sumie kilku aspektów:

Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, fot. UM Katowice

– uzupełnienia zakresu przeznaczenia terenu zabudowy usługowej i administracyjnej, oznaczonego na rysunku obowiązującego planu miejscowego symbolem UA (teren gmachu przy ul. Mickiewicza 3), o kolejne funkcje usługowe,

– zmiany ustaleń dotyczących wysokości zabudowy dla terenu zabudowy usługowo-mieszkaniowej, oznaczonego na planie symbolem 2UM (nieruchomość Puro Hotels),

– zaktualizowania ustaleń dotyczących zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

– modyfikacji ustaleń dotyczących zasad rozmieszczenia i udziału poszczególnych funkcji wewnątrz budynków,

– korekty ustaleń dotyczących wymaganej ilości miejsc postojowych oraz zasad realizacji i obsługi podziemnych miejsc postojowych,

– modyfikacji ustaleń dotyczących kształtowania przestrzeni ogólnodostępnych,

– zasad zagospodarowania dachów budynków,

– obsługi komunikacyjnej poszczególnych terenów oraz lokalizacji głównych wejść do lokali.

Jak podaje zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Katowicach Aleksandra Tomkiewicz, złożone wnioski mają być szczegółowo analizowane na etapie opracowania projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Wtedy też zapadnie decyzja, w jakim zakresie zostaną uwzględnione.

Czy obie firmy będą wstrzymywać się ze swoimi inwestycjami do czasu uchwalenia i uprawomocnienia się zmian w dokumencie? Niekoniecznie. A przynajmniej nie w przypadku spółki Puro Hotels, która przed miesiącem, przy okazji otwarcia hotelu na krakowskim Kazimierzu, informowała, że chce rozpocząć budowę obiektu przy al. Korfantego w przyszłym roku, i że proces projektowy trwa. Ze wstępnych informacji wynika, że w budynku znajdzie się 205 pokoi. Po co w takim razie wniosek o zmianę planu? Firma skomentowała jedynie, że jest to decyzja biznesowa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię