Tramwaje Śląskie podpisały z konsorcjum banków Pekao SA i BGK umowę, która zapewni finansowanie wkładu własnego dla kluczowej inwestycji spółki. Dzięki porozumieniu przewoźnik będzie mógł wyemitować obligacje.

Blisko rok temu Tramwaje Śląskie i Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały umowę o dofinansowanie dla pierwszego etapu projektu pod nazwą „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”. Dwa miesiące później zawarta została umowa również dla drugiego etapu projektu. We wtorek 18 grudnia w Warszawie, zarząd spółki podpisał umowy z konsorcjum banków, które gwarantują sfinansowanie wkładu własnego dla tego przedsięwzięcia.

– Negocjacje trwały długo i wymagały znacznego wkładu pracy z obu stron. Ostatecznie doszło do porozumienia i możemy cieszyć się z sukcesu, jakim bez wątpienia jest podpisanie dwóch umów: Umowy Emisji Obligacji z konsorcjum banków BGK i Pekao SA, i jednocześnie Umowy Realizacji Projektu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i konsorcjum banków Pekao i BGK. Podpisanie dokumentów jest de facto ostatnim elementem całej skomplikowanej układanki, jaką jest montaż finansowy dla projektu, którego wartość szacowana jest na ok. 1,1 mld zł – mówił Henryk Kolender, członek zarządu, dyrektor finansowy spółki Tramwaje Śląskie.

Tramwaje Śląskie wyemitują obligacje o łącznej wartości do 328,4 mln zł, które obejmą Bank Pekao SA oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Za pozyskane środki przewoźnik zakupi 45 nowych tramwajów, a także zmodernizuje ok. 100 km torowisk i wybuduje ok. 20 km nowych linii. Organizacja emisji obligacji dla tramwajowej spółki jest jedną z największych tego typu transakcji w tym roku w sektorze zbiorowego transportu publicznego.

– Finansowanie tak ważnych, proekologicznych przedsięwzięć infrastrukturalnych wpisuje się w misję BGK, którą jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski – zaznaczył Wojciech Hann, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Inwestycję wesprze także Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Jest on współfinansującym transakcję poprzez finansowanie pośrednie na rzecz Pekao oraz BGK, dzięki czemu oprocentowanie długoterminowego finansowania będzie niższe. Stosowne umowy zostały zawarte z bankami oraz ze spółką w Warszawie tego samego dnia.

– Europejski Bank Inwestycyjny aktywnie wspiera projekty inwestycyjne nastawione na rozwój transportu publicznego i poprawę jakości życia mieszkańców w Polsce. Projekt ten w pełni wpisuje się w cele polityki kredytowej EBI, w szczególności odnośnie działań na rzecz walki ze skutkami zmian klimatu. Już po raz drugi mamy możliwość wsparcia finansowania na rzecz Tramwajów Śląskich, dzięki czemu koszt długoterminowego finansowania będzie istotnie niższy. Dziękujemy spółce, Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz Bankowi Pekao za zaufanie i współpracę podczas organizacji finansowania – powiedziała Sandrine Croset, dyrektor Departamentu Europy Północnej i Państw Bałtyckich w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Konsorcjum banków Pekao SA i BGK będzie współfinansowało projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego poprzez nabycie wyemitowanych przez spółkę obligacji krótko- i długoterminowych.

­– Jednym z głównych zadań bankowości korporacyjnej Pekao jest finansowanie inwestycji ważnych dla mieszkańców lokalnych społeczności. Mamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, dlatego współfinansujemy wiele projektów samorządowych poprawiających jakość życia mieszkańców. To już kolejna emisja obligacji, którą mogliśmy zorganizować dla Tramwajów Śląskich. Cieszymy się, że spółka ponownie nam zaufała – powiedział Tomasz Styczyński, wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA, nadzorujący bankowość korporacyjną.

W 2012 r. Bank Pekao podpisał z przewoźnikiem umowę na emisję obligacji w kwocie 320 mln zł, do której w 2015 r. dołączył Europejski Bank Inwestycyjny. Środki z tej emisji zostały przeznaczone miedzy innymi na zakup 30 nowych, niskopodłogowych tramwajów oraz na modernizację 75 pojazdów typu 105N, a także modernizację 63 km torowisk.

Projekt, dla którego Tramwaje Śląskie otrzymały właśnie bankowe wsparcie jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Poprzedni artykułGTL podsumowuje COP24 na podkatowickim lotnisku
Następny artykułFitch potwierdził ratingi Katowic. Dług wzrośnie, ale płynność nadal dobra

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię