Gotowy jest projekt budżetu Katowic na rok 2019. Miasto planuje wydać na inwestycje nieco ponad 630 mln zł. To o niecałe 18 mln zł mniej niż w roku bieżącym. Ponad połowa tej kwoty zostanie przeznaczona na rozwój infrastruktury transportowej.

W nadchodzącym roku dochody miasta mają wynieść 2 mld 117 mln, a wydatki 2 mld 415 mln zł. Deficyt budżetowy w kwocie 298 mln zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz nadwyżkami środków z lat ubiegłych.

– Projekt budżetu na 2019 r. zakłada zapewnienie finansowania obligatoryjnych zadań gminy i powiatu, jak również zawiera wydatki fakultatywne. Ponadto miasto pozyska zewnętrzne środki finansowe, głównie z Unii Europejskiej, a także z funduszy celowych oraz budżetu państwa – mówi Danuta Lange, skarbnik miasta.

Wydatki majątkowe szacowane są na 649 mln zł, z czego na inwestycje przeznaczone będzie 630,3 mln zł (647,8 mln zł w 2018 r.). Jak podaje magistrat, zdecydowanie większa część zadań wpisana jest do wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Wieloletniej prognozy finansowej, która zakłada wydatkowanie na rozwój Katowic w 2019 r. 565 mln zł, a łącznie w ciągu najbliższych 5 lat, tj. 2019–2023, ponad 1 mld 7,1 mln zł.

Połowa wydatków majątkowych miasta w 2019 r. (50,6 proc.) zostanie przeznaczona na rozwój transportu i łączności. To w sumie 328,2 mln zł. Druga w kolejności jest kultura fizyczna, na rozwój której zapisano 77,2 mln zł (11,9 proc.).

Do najbardziej kapitałochłonnych inwestycji w przyszłym roku będzie należeć (w nawiasie podano wartość inwestycji w mln zł):

– przebudowa węzła drogowego „Giszowiec” (102,3),

– budowa trzech węzłów przesiadkowych: „Sądowa” (34), „Brynów” (32,8) i „Zawodzie” (28,1),

– budowa trzech basenów (w sumie 54,8),

– przebudowa węzła drogowego „Piotrowice” (47,7),

– termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, etapy I-VII (w sumie 41,3),

– rozpoczęcie przebudowy ul. Dworcowej i zakończenie przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego (20,4),

– modernizacja budynków komunalnych (16,1),

– dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy układu drogowego od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej (etap I) oraz od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II) (13,9),

– kontynuacja budowy hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka (11,1),

– rozbudowa Katowickiej Infrastruktury Rowerowej (10,3),

– kontynuacja budowy drogi stanowiącej połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową wraz z uregulowaniem spraw terenowo-prawnych (9,7),

– rozpoczęcie budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów (8,2),

– modernizacja pomieszczeń Spodka (6,3),

– kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy stadionu miejskiego, hali sportowej i zespołu boisk treningowych (5,3),

– rewitalizacja Parku Boguckiego (5,2),

– rozpoczęcie budowy drogi łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów (4,9),

– budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej, etap I (4,3),

– zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy przedłużenia ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej (3,5),

– rozpoczęcie budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka, składającego się z boiska piłkarskiego z bieżnią, boiska do baseballu, budynku sanitarno-administracyjnego, boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki plażowej (3),

– zakończenie rozbudowy obiektu Jantor II (2,5).

W planach jest również przeznaczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej dla węzłów przesiadkowych „Kostuchna”, „św. Jana”, „Podlesie”, rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na projekt Centrum Nauki i rozpoczęcie przygotowania dokumentacji obiektu, czy opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcia opracowania dokumentacji projektowej dla obiektu Miejskiego Domu Kultury „Ligota”.

Przy realizacji większości powyższych inwestycji miasto będzie posiłkowało się finansowaniem zewnętrznym. Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 2019 r. to prawie 144 mln zł, z czego 90,3 mln zł zostanie przeznaczone na Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzły „Zawodzie”, „Brynów Pętla” i „Sądowa”, rozbudowę skrzyżowań „Giszowiec” i „Piotrowice”, termomodernizację budynków użyteczności publicznej (etap III, V i VI), przebudowę ulic Dworcowej i Tylnej Mariackiej, budowę trzech basenów w dzielnicach.

Pozostałe 53,7 mln zł kwoty kredytu ma w przyszłym roku zostać przeznaczone na przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Korczaka i Deszczowej, projekt przedłużenia ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do al. Korfantego, budowę połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka), modernizację budynków komunalnych, budowę hali sportowej dla IV LO im. gen. Stanisława Maczka, budowę drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów, połączenie ul. Wspólnej z ul. Tunelową, połączenie ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej.

Planowana łączna kwota długu na koniec 2019 r. stanowić będzie 36,37 proc. dochodów ogółem planowanych na 2019 r. Z kolei planowana łączna kwota spłat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami i kwotą poręczeń na koniec 2019 r. stanowić ma 3,64 proc. dochodów ogółem planowanych na przyszły rok. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dla dopuszczalności uchwalenia budżetu spełniony musi być warunek wynikający z obliczenia powyższego wskaźnika, którego wartość jest relacją kształtowania się nadwyżki operacyjnej wraz z dochodami z tytułu sprzedaży mienia do dochodów ogółem na przestrzeni ostatnich trzech lat. Wartość wskaźnika na 2019 r. dla miasta wynosi 3,64 proc. przy wartości dopuszczalnej 11,35 proc. Ponadto po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (tj. odsetek od kredytów zaciągniętych na współfinansowanie projektów unijnych) wskaźnik obniży się z 3,64 proc. do 3,44 proc. Wartość wskaźnika spełnia zatem warunek dopuszczalności uchwalenia budżetu.

Jego projekt w dniu 15 listopada br. został przedłożony Radnym Rady Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Dokument będzie w najbliższym czasie przedmiotem obrad Rady Miasta Katowice, która musi uchwalić budżet przed jego wprowadzeniem.

Poprzedni artykułDrugi etap Face2Face już w budowie
Następny artykułMiasto kupi od SM Dom 31 budynków za ponad 32 mln zł

1 KOMENTARZ

  1. Żeby obecna przebudowa węzła przy FAMURze miała sens to proponuję dodać rondo przy Lidlu na Ligockiej. W przeciwnym wypadku korek z Piotrowic do Ligoty będzie taki sam jak był do tej pory, tylko w innym miejscu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię