Dwa lata inwestycji według Marcina Krupy

W środę prezydent Katowic podsumował połowę swojej kadencji, opierając się na przedstawieniu zaawansowania realizacji tzw. umowy z mieszkańcami miasta.

Umowa to nieformalny dokument, który Marcin Krupa przygotował przed ponad dwoma laty podczas kampanii wyborczej. Opiera się on na 10 punktach dotyczących najważniejszych – zdaniem prezydenta – zagadnień koniecznych do realizacji podczas bieżącej kadencji. Program rok temu rozszerzono o kwestie dotyczące utworzenia metropolii i walki z zanieczyszczeniem powietrza. W sumie, spośród dwunastu punktów, sześć dotyczy inwestycji.

Budowa 3 krytych basenów

W marcu 2016 r. rozpoczęły się prace projektowe, których efektem ma być złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Pod koniec listopada zaprezentowane mają zostać projekty oraz terminarz prac.

W projektach każdego z basenów znajdują się m.in.: 6-torowy basen sportowy o wymiarach 25×16 m, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci, trybuny dla widzów, zjeżdżalnie, gabinety odnowy biologicznej (w basenie przy ul. Wczasowej), siłownie (w basenach przy ul. Hallera i ul. Kościuszki), hale sportowe i sauny.

Budowa mieszkań na wynajem

We wrześniu 2015 r. oddano do użytkowania budynek mieszkalny przy ul. Sławka 26D zrealizowany przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W ramach inwestycji powstało 55 lokali mieszkalnych. W trakcie realizacji jest kolejny budynek przy ul. Sławka, obejmujący 52 lokale mieszkalne. Termin zakończenia robót budowlanych to lipiec 2017 r. W roku 2018 planowane jest zakończenie 2 kolejnych budynków wielorodzinnych na osiedlu Sławka (łącznie 110 mieszkań) oraz 4 budynków wielorodzinnych na osiedlu Giszowiec obejmujących 24 mieszkania  (termin zakończenia – lipiec 2018 r.). W przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji osiedla przy ul. Leopolda zakłada się, że powstaną 3 budynki wielorodzinne o liczbie ok.  65 mieszkań (termin zakończenia – listopad 2018 r.).

W ramach zagospodarowywania pustostanów, w ciągu dwóch lat miasto wyremontowało 479 lokali mieszkalnych, a w formule „mieszkanie za remont” rozdysponowano ponad 123 mieszkania. – Zmniejszanie liczby pustostanów w mieście jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, mieszkania komunalne trafiają do mieszkańców, którzy ich potrzebują, a po drugie, miasto otrzymuje z tego tytułu środki, które może wydać przykładowo na kolejne remonty w dalszych latach. W przeciągu kilku lat znacząco zmniejszymy liczbę pustostanów w mieście – zapowiada Marcin Krupa.

Centrum Nauki

Miasto nadal planuje realizację Centrum Nauki. Prezydent przyznaje, że stopień zaawansowania tej inwestycji jest najmniejszy w stosunku do pozostałych projektów. – Powodzenie przedsięwzięcia zależy od wsparcia lokalnych władz wojewódzkich i państwowych. Marszałek jest przychylny pomysłowi, strona rządowa jeszcze nie zajęła stanowiska – mówi Marcin Krupa.

Niezależnie od rozmów na szczeblu centralnym, w urzędzie miasta została powołana osoba, która zajmie się przygotowaniem koncepcji projektu. Stanowisko działające w ramach Wydziału Rozwoju Miasta objęła Magdalena Cyganek. Do jej zadań będzie m.in. należało badanie profilu ofertowego centrów nauki już działających w Polsce i za granicą. – Jeszcze w tym roku odbędą się wizyty studyjne przedstawicieli miasta w wybranych obiektach mających na celu popularyzację nauki i techniki. Przygotowana koncepcja Centrum Nauki w Katowicach będzie gotowa na przełomie I i II kwartału 2017 r. – zapowiada prezydent.

Tereny poprzemysłowe

W 2011 r. magistrat nawiązał współpracę z dużymi przedsiębiorstwami i zakładami działającymi na terenie miasta, które posiadają do zbycia lub najmu wolne tereny oraz nieczynne zakłady. Utworzona baza została zaktualizowana w czerwcu 2015 r. Chęć współpracy przy promocji swoich terenów zadeklarowało 20 przedsiębiorstw (m.in. Tauron Polska Energia, PKP, Górnośląski Park Przemysłowy).

W 2016 r. uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obejmujące tereny poprzemysłowe w rejonie ulic Krakowskiej i Lwowskiej (tereny po Hucie Metali Niezależnych) oraz w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna (tereny po byłej Hucie Baildon).

Aktualnie sporządzane są projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Eko-Miasto” położonego w rejonie al. Korfantego i ul. Konduktorskiej (tereny po byłych Zakładach Cynkowych „Silesia”), w rejonie ulic Raciborskiej, Strzeleckiej i Mikołowskiej (tereny po śląskich Zakładach Armatury Przemysłowej). Realizowany jest również projekt zmiany obowiązującego planu dla obszaru „Subcentrum Południe” – część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej.

W ramach inwestycji już realizowanych, bądź oddanych do użytkowania na terenach poprzemysłowych prezydent wymienia Flyspot przy ul. Chorzowskiej 100, Park Przemysłowo-Technologiczny Porcelana Śląska, Silesia Business Park czy Górnośląski Park Przemysłowy.

Kolejne tereny, m.in. Kolonia Alfred i okolice ul. Woźniaka, będę również przeznaczone pod inwestycje.

Wspieranie inwestycji i nowych technologii

Jak zapewnia prezydent, w ramach utworzonego w sierpniu 2015 r. Referatu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Wydział Obsługi Inwestorów) każdy inwestor – również potencjalny – otrzymuje swojego opiekuna, który odpowiada za pomoc w procedurach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji na terenie miasta.

Marcin Krupa podaje, że w celu wsparcia start-upów powołano doradcę ds. współpracy z Doliną Krzemową. Został nim prof. Piotr Moncarz z Uniwersytetu Stanforda. W październiku 2016 r. Katowice uruchomiły swoje biuro w kalifornijskim Palo Alto, którego głównym zadaniem jest kojarzenie polskich i amerykańskich przedsiębiorców. Działanie to ma służyć przede wszystkim rozwojowi lokalnych firm, które chciałyby wejść na rynek amerykański i następnie dotrzeć na rynki globalne.

Transport

Jednym z kluczowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 jest Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych obejmujący utworzenie 6 węzłów: Ligota, Brynów Pętla, Zawodzie, Sądowa, Piotrowice i Podlesie.

W pierwszej kolejności planowane są węzły z systemami park&ride oraz bike&ride, czyli inwestycje w Ligocie, Brynowie i Zawodziu z planowanym terminem realizacji w latach 2017-2018. Dla pozostałych węzłów termin realizacje obejmuje lata 2018-2019.

Łączna wartość projektów to ok. 178 mln zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ok. 120 mln zł (85% kosztów kwalifikowanych).

Z kolei w sprawie nowej linii tramwajowej z Brynowa do Kostuchny prezydent podał, że oferty w przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej złożyło 8 firm. Po rozstrzygnięciu postępowania zwycięski podmiot będzie miał 22 miesiące na opracowanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie działań komunikacyjnych z mieszkańcami, co powoduje, że budowa raczej na pewno nie rozpocznie się w tej kadencji Marcina Krupy. Realizowana wspólnie z Tramwajami Śląskimi budowa nowej trasytramwajowej i ścieżki rowerowej potrwa do 2020 r. Jej koszt szacowany jest na 110 mln zł.

 

Poprzedni artykułAwanse katowickich ulic w zestawieniu Cushman & Wakefield
Następny artykułHM Inwest przekazuje BGK Nieruchomości mieszkania na wynajem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię