Absolwenci programu P-Tech z Chicago, fot. IBM

Firma IBM wprowadza do Katowic program P-Tech, którego celem jest rozwój kompetencji informatycznych wśród młodzieży. Do pilotażu inicjatywy zaproszono dwie szkoły ze stolicy województwa śląskiego oraz jedną z Wronek w województwie wielkopolskim. Dołączają one do ponad 200 jednostek edukacyjnych z całego świata, które dotychczas uczestniczyły w przedsięwzięciu.

W czwartek w Katowicach podpisano w tej sprawie porozumienie. Program będzie prowadzony we współpracy z katowickim urzędem miasta, firmami Samsung i Fujitsu Technology Solutions oraz Instytutem Badań Edukacyjnych. Głównym celem P-Tech jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach o specjalności informatycznej, które oprócz zdobycia dyplomu ukończenia szkoły średniej, wymagają odpowiednich umiejętności, jednak niekoniecznie kilkuletnich studiów wyższych.

– Kluczowe dla powodzenia planów objęcia przez Polskę pozycji technologicznego lidera są odpowiednie kompetencje po stronie całego społeczeństwa, zarówno pośród pracowników różnych sektorów, kadry naukowej, a przede wszystkim wśród młodych. Dlatego szczególnie cieszą takie inicjatywy, które są kierowane do młodzieży. I stąd też zaangażowanie Ministerstwa Cyfryzacji w ten projekt. Uzupełnia on liczne działania wzmacniające kompetencje cyfrowe, jakie podejmujemy w ministerstwie. To choćby takie projekty mojego resortu jak kluby Młodego Programisty, Centrum Mistrzostwa Informatycznego czy ogłoszony niedawno Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029. Musimy pamiętać, że to młodzi ludzie decydować będą o pomyślności ekonomicznej kraju – mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Pierwszą szkołę włączono do programu P-Tech w 2011 r. na Brooklynie w ramach współpracy Departamentu Edukacji Nowego Jorku, The City University w Nowym Jorku oraz IBM. Od tego momentu P-Tech został wdrożony we współpracy z ponad 650 partnerami biznesowymi w ponad 200 szkołach z 19 krajów.

W Katowicach będą to dwie placówki. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 rozpocznie współpracę z IBM Polska, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe z Fujitsu Technology Solutions, a Technikum nr 1 „Szkoła na Leśnej” we Wronkach z Samsungiem. W kolejnych latach do P-Tech mają dołączać kolejne polskie szkoły. Z kolei w Europie w tym roku program startuje również w Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach i w Irlandii.

– P-Tech we współpracy z administracją publiczną i jednostkami naukowymi będzie pomocą dla uczniów szkół średnich w przystosowaniu się do nowych, dynamicznie zmieniających się realiów rynku pracy, wzmacniając rozwój innowacyjnej gospodarki w regionie i przygotowując absolwentów do odniesienia sukcesu w miejscu zatrudnienia – mówi Jarosław Szymczuk, dyrektor generalny, IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

Jak podaje IBM, powołując się na Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności z czwartego kwartału 2018 r., w Polsce bezrobocie wśród absolwentów szkół średnich zawodowych oraz policealnych, w ciągu roku po ukończeniu edukacji, wynosiło 26,5 proc. Jednocześnie w sektorze nowych technologii w Polsce brakuje co najmniej 50 tys. pracowników, a zapewnienie odpowiedniego kształcenia na poziomie szkoły średniej może wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia i deficytu kadr.

– Zawody związane z IT są uważane przez ekspertów za najbardziej perspektywiczne, będąc jednocześnie jednymi z najlepiej opłacanych. Biorąc pod uwagę prognozy, w przyszłości na całym świecie przyjdzie nam się zmierzyć z niedostateczną ilością osób wykształconych w tym kierunku. Program P-Tech jest tym samym adekwatną odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów IT, umożliwiając młodym osobom pozyskanie potrzebnej wiedzy i doświadczenia już na etapie szkoły średniej, a w przyszłości zdobycie stabilnej, dobrze płatnej i rozwojowej pracy. Inicjatywa ta, oprócz szeregu korzyści jakie ze sobą niesie jest również kolejnym przykładem udanej współpracy biznesu, nauki i samorządu – mówi Marcin Krupa, prezydent Miasta Katowice.

Program ma pomóc również firmie Fujitsu rozwijać jej katowicki zespół. – Rok temu zaczynaliśmy od pierwszej linii wsparcia klienta w różnych językach obcych, zespołów Remote Infrastructure Management oraz Service Management. Obecnie w naszym biurze pracują specjaliści, inżynierowie, programiści, konsultanci, analitycy świadcząc serwisy o globalnym zasięgu. Chętnie angażujemy się w działania związane z kształceniem młodych ludzi i wspieranie ich w formowaniu swoich profesjonalnych ścieżek kariery. Program P-Tech jest bardzo wartościową inicjatywą wpisującą się w priorytety Fujitsu i stąd nasz aktywny udział – mówi Aleksandra Durzyńska-Prochowska, dyrektor operacyjny lokalizacji Katowice, Fujitsu.

W ramach programu przez pięć lat nauki uczniowie zdobędą maturę oraz dyplom Technika Informatyka lub Technika Mechatronika, poszerzając wiedzę pod opieką swojego mentora  i zdobywając nowe umiejętności. Przykładowo uczniowie będą śledzić codzienną pracę swojego opiekuna, poznając od wewnątrz środowisko biznesowe, czy też uczestnicząc  w płatnych stażach.

P-Tech nie wymaga wprowadzania zmian do podstawy programowej. Firma partnerska we współpracy z kadrą dydaktyczną szkoły dostarcza dodatkowy wkład merytoryczny lub narzędzia do już istniejących przedmiotów i zajęć, tak by wyposażyć uczniów w konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy oraz w sektorze, w którym działa. Firma partnerska zobowiązuje się również wspierać absolwentów P-Tech w procesie wejścia na rynek pracy.

Patronat honorowy nad programem objął Prezes Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię