Magistrat opublikował „Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego Katowic”. Dokument charakteryzuje ruch transportowy w mieście oraz wymienia najważniejsze zadania inwestycyjne z podziałem na realizację przed i po roku 2020.

Urzędnicy tłumaczą, że plan można określić jako dokument wdrożeniowy „Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030” w zakresie transportu i logistyki, którą w połowie grudnia 2015 r. w formie uchwały przyjęła Rada Miasta Katowice.

– Największą korzyścią z opracowania „Wieloletniego planu” dla mieszkańców Katowic i aglomeracji jest fakt, że zrealizowanie zaplanowanych działań w perspektywie najbliższych kilku lat przyniesie odczuwalną poprawę jakości życia poprzez możliwość bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się po mieście z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu, wzajemnie zintegrowanych i tworzących jednolity zrównoważony system – zapowiada Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dokument ujmuje system transportowy miasta w sposób spójny i kompleksowy, uwzględniając nie tylko rozwój i rozbudowę dróg, ale przede wszystkim rozbudowę infrastruktury dla zwiększenia atrakcyjności transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego – zapewnia prezydent.

Dane i analizy wytworzone w ramach planu mają być wykorzystywane w bieżącej działalności urzędu miasta dotyczącej przygotowywania inwestycji transportowych i organizacji transportu oraz w obszarze planowania przestrzennego i kształtowania środowiska. Materiały robocze wytworzone w ramach prac nad planem wykorzystane już były przy przeprowadzaniu niezbędnych analiz transportowych dla sporządzania wniosków aplikacyjnych o uzyskanie dofinansowania dla inwestycji transportowych ze środków unijnych. Dotyczyło to m.in. węzłów przesiadkowych oraz przebudowy węzłów drogowych na Giszowcu i w Piotrowicach.

Dwie części badania

Prace nad planem podzielono na dwie główne części: badawczą i analityczną. – Część badawcza prac polegała m.in. na przeprowadzeniu kompleksowych badań ruchu, na podstawie których uzyskano dane dotyczące potrzeb i zachowań komunikacyjnych mieszkańców oraz funkcjonowania komunikacji indywidualnej i zbiorowej – mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice.

Zakres badań ruchu obejmował m.in. badania ankietowe, którymi objętych było ponad 10 tys. mieszkańców oraz badania realizowane wśród pasażerów korzystających z transportu zbiorowego (autobus, tramwaj, kolej). Urząd podaje, że dodatkowe badania ruchu pasażerskiego przeprowadzone zostały w 20 punktach pomiarowych na granicy miasta oraz w 10 punktach węzłowych wewnątrz Katowic. Badania ruchu drogowego przeprowadzone zostały w 28 punktach pomiarowych na granicach miasta oraz 70 punktach węzłowych wewnętrznych. Pozwoliło to na zebranie informacji na temat oceny i preferencji oraz potrzeb transportowych mieszkańców Katowic. – Przykładowo okazało się, że podróże wewnątrzmiejskie w obszarze Katowic aż w 53 proc. odbywają się komunikacją publiczną, natomiast dojazdy do Katowic realizowane są w 76 proc. transportem indywidualnym samochodowym, co jest główną przyczyna występującego zatłoczenia ulic i dużych potrzeb parkingowych – dodaje Bogusław Lowak.

Z kolei część analityczna obejmowała zbudowanie w pierwszej kolejności symulacyjnego modelu ruchu dla sieci komunikacji zbiorowej i indywidualnej miasta Katowice. Następnie przeprowadzone zostały analizy modelowe dla dokonania diagnozy stanu istniejącego oraz analizy modelowe dla różnych wariantów rozwojowych. Z wykorzystaniem wyników analiz sporządzony został wykaz działań rozwojowych infrastrukturalnych i organizacyjnych, dotyczących transportu zbiorowego, indywidualnego, rowerowego, pieszego, integracji poszczególnych rodzajów transportu oraz systemów zarządzania transportem, a także harmonogram realizacji tych działań.

Przy tworzeniu dokumentu wykonawcy musieli brać pod uwagę opinie mieszkańców. W ramach konsultacji wpłynęło kilkaset uwag, z których każda podlegała rozpatrzeniu indywidualnemu oraz systemowemu.

Inwestycje flagowe

Autorzy planu sporządzili wykaz działań infrastrukturalnych i organizacyjnych dotyczących rozwoju systemu transportowego miasta oraz dokonali ich podziału na inwestycje flagowe, priorytetowe, ważne i pozostałe. – Do inwestycji flagowych w zakresie rozwoju infrastruktury transportu zbiorowego zaliczona została budowa linii tramwajowej od pętli Brynów do pętli Kostuchna, natomiast w zakresie integracji poszczególnych rodzajów transportu inwestycje flagowe stanowią węzły przesiadkowe „Brynów Pętla”, „Zawodzie”, „Kostuchna”, „Sądowa” i „Ligota” – mówi prezydent Krupa i zapowiada, że już w 2018 r. mieszkańcy Katowic i aglomeracji będą mogli korzystać z trzech węzłów park&ride, na które miasto otrzymało 120 mln zł dofinansowania unijnego.

Do inwestycji flagowych zaliczona została przebudowa węzła drogowego ulic Kościuszki i Armii Krajowej w Piotrowicach oraz przebudowa węzła drogowego ulic Pszczyńskiej, 73 Pułku Piechoty i Kolistej w Giszowcu. W zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej plan ujmuje w całości podstawową sieć zdefiniowaną we współpracy ze środowiskiem katowickich rowerzystów, której głównym celem są połączenia poszczególnych dzielnic ze strefą centralną oraz rozwój systemu wypożyczalni. Plan wskazuje również inwestycje dotyczące wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania transportem (ITS), których podstawową funkcją będzie nadanie priorytetu pojazdom transportu publicznego oraz informowanie uczestników ruchu drogowego i pasażerów transportu zbiorowego.

W planie rekomendowana jest kontynuacja procesu wymiany taboru autobusowego i tramwajowego. Wskazywane są działania organizacyjne dla dostosowania tras linii autobusowych do planowanych węzłów przesiadkowych, integrację taryfowo-biletową poszczególnych rodzajów transportu w obszarze aglomeracyjnym, zmiany w polityce parkingowej uwzględniające planowany rozwój infrastruktury transportu publicznego oraz kontynuacja działań dotyczących kształtowania stref o ograniczonym ruchu samochodowym.

Wieloletni plan systemu transportowego opracowało na zlecenie Katowic konsorcjum firm: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie, International Management Services oraz Via Vistula. Koszt opracowania dokumentu, zawierający także przeprowadzenie kompleksowych badań ruchu oraz budowę modelu ruchu i przeprowadzenie analiz modelowych, wyniósł 920 tys. zł brutto.

Wieloletni plan w liczbach:

• 778 000 – tyle podróży odbywa się w ciągu dnia na terenie Katowic różnymi środkami transportu, z czego ok. 338 tys. stanowią podróże wewnętrzne w obszarze miasta (ok. 43 %), natomiast ok. 440 tys. stanowią podróże zewnętrzne (ok. 57 %) tj. ruch dojazdowy i tranzytowy.

• 28 – tyle minut trwa średni czas podróży mieszkańców Katowic. Podróże piesze są najkrótsze i trwają średnio 15 minut. Średni czas podróży samochodem wynosi 27 minut, natomiast średni czas podróży komunikacją miejską trwa 45 minut, wraz z dojściem do przystanku i ewentualnymi przesiadkami. Średni czas dojścia do przystanku wynosi 4,5 min.

• 75% – tylu mieszkańcom Katowic zdarza się korzystać z komunikacji miejskiej, a co 3 katowiczanin wybiera komunikację miejską, mimo możliwości poruszania się samochodem.

• 52% – taki odsetek mieszkańców miasta dojeżdża do śródmieścia komunikacją miejską, z kolei samochodem osobowym 30%, a pieszo – 10%. Prawie połowa (47%) spośród mieszkańców dojeżdżających do śródmieścia Katowic samochodem nie zrezygnuje z tego środka transportu na rzecz komunikacji miejskiej. Pozostałych mieszkańców (53%) do zmiany mogą skłonić możliwość szybkiego dojazdu komunikacją miejską, możliwość zostawienia pojazdu na bezpłatnym parkingu i kontynuowanie jazdy komunikacją miejską (system P+R) oraz zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej.

• 1/3 mieszkańców Katowic korzysta z roweru. Zdecydowana większość rowerzystów jeździ rekreacyjnie. Badania wykazują, że 6% mieszkańcom Katowic zdarza się wybierać jazdę rowerem zamiast jazdy samochodem lub komunikacją miejską. Udział ruchu rowerowego we wszystkich podróżach realizowanych różnymi środkami transportu wynosi 2%.

Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice, plik: .pdf, rozmiar: 1,48 MB, POBIERZ

Raport z konsultacji z mieszkańcami, plik: .pdf, rozmiar: 1,64 MB, POBIERZ

Poprzedni artykułFinanse Katowic do przełknięcia. Miasto przygotowało „budżet w pigułce”
Następny artykułMurapol sfinalizował zakup części gruntu przy ul. Bytkowskiej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię