Na początku kwietnia doszło do spotkania dyrekcji Muzeum Śląskiego z architektami osiedla, które przy ul. Góreckiego wybuduje TDJ Estate. Warsztaty były realizacją ustaleń pomiędzy władzami placówki a pracownią Medusagroup z dnia 23 lutego br., kiedy to przedstawiono do publicznej wiadomości przybliżony zakres inwestycji w sąsiedztwie Strefie Kultury. Jednocześnie deweloper przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji osiedla.

W spotkaniu, które odbyło się w MCK 10 kwietnia uczestniczył również Mikołaj Machulik, przedstawiciel Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, a także reprezentantki Rady Jednostki Pomocniczej nr 13 w Bogucicach – Urszula Koniecko i Barbara Kaczyńska.

Celem warsztatów było poznanie perspektywy każdego z uczestników na kwestię uwzględnienia obiektów Muzeum Śląskiego w projektowaniu inwestycji na terenach sąsiadujących z muzeum i Strefą Kultury, ze szczególnym uwzględnieniem projektu osiedla TDJ Estate.

We wspólnym oświadczeniu Muzeum Śląskie i TDJ Estate relacjonują przebieg spotkania. Podczas warsztatów Alicja Knast, dyrektor placówki, m.in. wskazała główne założenia planów rozwoju kompleksu muzealnego w najbliższych latach. Dyrektor mówiła również o znaczeniu tzw. sylwety muzeum dla wartości marki instytucji, będącej najbardziej rozpoznawalnym muzeum regionalnym w Polsce. W odniesieniu do planowanej przez TDJ Estate inwestycji zauważyła, że rozbieżności w odbiorze jej wpływu na Muzeum Śląskie, jako jego przyszłego tła, miały wynikać z różnej wrażliwości odbiorców.

Muzeum Śląskie i planowane budynki z perspektywy przechodnia, fot. Medusagroup

Przemo Łukasik, architekt i współwłaściciel Medusagroup, wyjaśnił, jakie rozwiązania zastosowano w projekcie, by nowe budynki możliwie najlepiej integrowały się z istniejącą tkanką. Zaprezentowano również wizualizacje ze wszystkich perspektyw wskazanych uprzednio przez dyrekcję Muzeum Śląskiego, odnosząc się do oddziaływania nowej inwestycji na istotne osie widokowe miasta. Architekt zapewniał, że w przygotowaniu koncepcji zagospodarowania przestrzeni projektanci kierowali się dobrem mieszkańców dzielnicy, stąd propozycja osiedla otwartego i odtworzenia dawnego traktu pieszego do śródmieścia. W odpowiedzi Alicja Knast zwróciła uwagę, że decyzję o wygrodzeniu terenu mogą podjąć właściciele mieszkań w każdym momencie po podpisaniu aktu własności i zawiązaniu wspólnoty mieszkańców.

Urszula Koniecko z Rady Jednostki Pomocniczej nr 13 pytała, czy uczestnikom procesu inwestycyjnego są znane opinie rady dotyczące tego terenu, przekazane Urzędowi Miasta Katowice. Przemo Łukasik zapewnił, że rozmowy z sąsiadami ze strony wschodniej będą również prowadzone.

Z kolei Łukasz Zagała, architekt i współwłaściciel Medusagroup, wskazywał na znaczenie luźnej zabudowy planowanego osiedla, jako znacznie przyjaźniejszej otoczeniu i pozwalającej uniknąć wrażenia „monotła” dla Muzeum Śląskiego. Jako analogiczną do dyskutowanej sytuacji architekci wskazali zmiany w otoczeniu galerii Tate Modern w Londynie.

Obie strony zgodziły się co do potrzeby objęcia terenów śródmiejskich planem zagospodarowania przestrzennego. Architekci zadeklarowali przeanalizowanie wstępnego szkicu tzw. studium chłonności sporządzonego przez Muzeum Śląskie, a przedłożonego przez dyrektor Knast podczas dyskusji. Dotyczy ono wariantu niższej zabudowy o podobnej intensywności dla tego terenu.

Przedstawiciele Muzeum Śląskiego wyrazili uznanie dla gotowości inwestora i biura architektonicznego do dyskusji na temat kształtowania przestrzeni na omawianym obszarze. Jednocześnie dyrektor placówki zaznaczyła, że podtrzymuje swoją opinię, zgodnie z którą budowa wysokich obiektów na północ od Strefy Kultury nie służy marce Muzeum Śląskiego. Według szefowej instytucji miałoby to stanowić precedens dla rozwoju miasta w kierunku, który nie był dyskutowany w gronie ekspertów i w ramach konsultacji społecznych. Dyrektor Knast podkreśliła, że będzie to możliwe dopiero po wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego, co w jej opinii powinno się stać jak najszybciej.

Spotkanie zakończyło wskazanie obszarów dalszej dyskusji w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu Muzeum Śląskiego, a także propozycji rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenów przyległych. Dokumenty mają zostać przekazane zespołowi Medusagroup, a termin spotkania zostanie uzgodniony wkrótce. Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć kontynuowania prac i przyjęcia rozwiązania w tej sprawie.

Poza oświadczeniem wydanym w środę wspólnie z Muzeum Śląskim, TDJ Estate zapewniło, że w dalszym ciągu pracuje nad rozpoczęciem realizacji pierwszego etapu osiedla przy ul. Góreckiego. W jego ramach, zgodnie ze złożonym w lutym wnioskiem o pozwolenie na budowę, u zbiegu ul. Nadgórników i Góreckiego mają powstać trzy 12-kondygnacyjne budynki z ok. 300 mieszkaniami.

Dalsze rozmowy dewelopera z muzealnikami mają skupiać się przede wszystkim na wypracowaniu zrozumienia charakteru planowanej inwestycji i jego wpływu na otoczenie, w tym przede wszystkim na sylwetę Muzeum Śląskiego oraz wspólnym przygotowaniu optymalnych z punktu widzenia mieszkańców Katowic rozwiązań projektowych dla północnej części terenów placówki. Dzięki temu nowa zabudowa mieszkaniowa ma zostać funkcjonalnie połączona z Muzeum Śląskim oraz istniejącą infrastrukturą dzielnicy Bogucice.

Poprzedni artykułNajlepiej położone grunty inwestycyjne. Co z nimi?
Następny artykułŚDSM sprzedaje blisko 1,3 ha gruntu przy Pętli Słonecznej

1 KOMENTARZ

  1. „mówiła również o znaczeniu tzw. sylwety muzeum dla wartości marki instytucji, będącej najbardziej rozpoznawalnym muzeum regionalnym w Polsce”
    „sylwety”
    „najbardziej rozpoznawalnym muzeum”

    Ktoś tu odfrunął z planety ziemniaków z kapustą do innego wymiaru.
    Kto poważnie potraktuje po czymś takim?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię