Wizualizacja inwestycji Atal Residence w Krakowie, fot. Atal

W pierwszym półroczu 2021 r. Atal przekazał 1639 lokali, co oznacza wzrost o ponad 32 proc. rok do roku (1240). Najwięcej kluczy zostało wydanych w Warszawie (485), Łodzi (282) i Poznaniu (254). W tym samym okresie deweloper zakontraktował 2044 lokali, co stanowi najlepszy półroczny wynik w historii spółki.

W poszczególnych miesiącach 2021 r. firma zakontraktowała następującą liczbę aktywnych umów deweloperskich i przedwstępnych: styczeń – 211, luty – 236, marzec – 400, kwiecień – 413, maj – 382, czerwiec – 402. Jednocześnie wynik z kwietnia br. to miesięczny rekord sprzedaży Atalu.

– Potencjał przekazań na ten rok wynosi nawet do 4 tys. mieszkań. Tegoroczny poziom sprzedaży szacowany jest na ok. 4 tys. lokali. Wyniki sprzedaży w pierwszym półroczu są rekordowe w historii spółki. Po 6 miesiącach tego roku przebiliśmy pułap 2 tys. zakontraktowanych lokali. Osiągnięte w pierwszym półroczu 2021 wskaźniki potwierdzają, że Atal znajduje się w bardzo dobrej kondycji i skutecznie odpowiada na bieżące trendy rynkowe. W kolejnych okresach sprawozdawczych powinniśmy odnotowywać analogiczne poziomy kluczowych wskaźników operacyjnych – komentuje Zbigniew Juroszek, prezes firmy Atal.

Wydania lokali przez Atal w pierwszej połowie 2021 r. (wg miast)

Miasto

Liczba przekazanych lokali

Katowice

179

Kraków

214

Łódź

282

Warszawa

485

Wrocław

217

Trójmiasto

8

Poznań

254

Łącznie

1639

Z ostatnim dniem czerwca br. walne zgromadzenie akcjonariuszy firmy zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 80 proc. zeszłorocznego zysku netto jednostki dominującej. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafi 117,3 mln zł, czyli 3,03 zł na akcję. Pozostała część wypracowanego zysku – 28,4 mln zł – zasili kapitał zapasowy. Od początku obecności Atalu na GPW łączna kwota wypłaconej dywidendy to 524 mln zł.

Atal jest spółką dywidendową. W 2016 r. została wypłacona dywidenda w wysokości 0,61 zł na akcję, co łącznie dało kwotę 23,7 mln zł. Dywidenda wyniosła wówczas ok. 48 proc. zysku netto jednostki dominującej z 2015 r. W 2017 r. Atal wypłacił akcjonariuszom 1,68 zł na akcję, czyli ok. 65 mln zł – co stanowiło ok. 55 proc. zysku netto jednostki dominującej z 2016 r. W 2018 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom 137 mln zł (3,54 zł na akcję), czyli prawie 84 proc. zysku jednostki dominującej z 2017 r. W 2019 r. deweloper wypłacił rekordową dywidendę w wysokości ok. 182 mln zł (4,70 zł na akcję), co stanowiło 100 proc. zysku jednostki dominującej z 2018 r. W zeszłym roku jednorazowo zmieniono politykę dywidendy ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa.

W pierwszym kwartale 2021 br. Atal wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 287,37 mln zł. To wynik o 55 proc. wyższy niż przed rokiem. W tym okresie sprawozdawczym wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 48,50 mln zł – wzrost o 117 proc. rdr. Marża brutto ze sprzedaży od stycznia do marca wyniosła 22,8 proc. Marża netto to 16,9 proc.

W pierwszym kwartale 2021 r. Atal pozyskał dwa nowe grunty inwestycyjne w Katowicach i Poznaniu. Łączny koszt zakup tych działek to ok. 52 mln zł, w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy PUM to 648 zł. Zakupione tereny pozwolą na realizację 80 tys. mkw. PUM. Obecny bank ziemi w posiadaniu spółki obejmuje ponad milion metrów kwadratowych PUM, co w pełni zabezpiecza plany inwestycyjne spółki na najbliższe lata.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię