Dwutorowa linia tramwajowa w miejsce linii jednotorowej i rondo zamiast problematycznego skrzyżowania – to dwa najważniejsze elementy inwestycji torowo-drogowej w centrum Mysłowic. W czwartek przedstawiciele Tramwajów Śląskich i mysłowickiego magistratu podpisali umowę z generalnym wykonawcą prac, konsorcjum firm NDI z Sopotu.

W przetargu ogłoszonym przez Tramwaje Śląskie wspólnie z Urzędem Miasta Mysłowice udział wzięło sześć podmiotów, spośród których komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę konsorcjum firm NDI z Sopotu. Wykonawca zaproponował za swoje usługi 54,8 mln zł brutto. Oferta zmieściła się w założonym przez inwestorów budżecie, a żaden z innych uczestników przetargu nie odwołał się od ogłoszonego wyniku, co otworzyło drogę do podpisania umowy.

Zadanie obejmuje przebudowę blisko półtorakilometrowego odcinka linii tramwajowej, która biegnie w jezdni ulic Bytomskiej, Starokościelnej, Szymanowskiego i Powstańców oraz pętli w sąsiedztwie dworca kolejowego i torowiska wydzielonego do mostu nad Przemszą. W sumie to prawie 5 km toru pojedynczego. Torowisko przewidziane do modernizacji jest już mocno wyeksploatowane i od dawna kwalifikowało się do przebudowy.

–  Stąd też, od samego początku przygotowywania nowego projektu inwestycyjnego, który realizujemy przy współfinansowaniu przez Unię Europejską, zakładaliśmy, że ten ciąg tramwajowy linii nr 14 w Mysłowicach zostanie przebudowany. Od samego początku zakładaliśmy również, że będzie to realizacja wspólna z miastem Mysłowice. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że w takiej sytuacji, kiedy torowisko biegnie w jezdni i przebiega przez newralgiczne skrzyżowanie o bardzo dużym natężeniu ruchu, inwestycja mogłaby odbyć się bez realizacji zadań w zakresie jezdni, chodników i całej ulicznej infrastruktury pozatramwajowej – powiedział Bolesław Knapik, prezes zarządu Tramwajów Śląskich.

Jak zapewnia spółka, w porównaniu do stanu obecnego po modernizacji zmieni się praktycznie wszystko. – Wyeksploatowana linia jednotorowa zastąpiona zostanie linią dwutorową, dzięki czemu znacząco zwiększy się przepustowość torowiska. To podstawowa zasada, która przyświeca nam w realizacji prac modernizacyjnych w całej metropolii, by wszędzie tam, gdzie mamy linie jednotorowe, a gdzie jest techniczna możliwość i ekonomiczne uzasadnienie budowy linii dwutorowej, tak właśnie się stało. Dlatego w Mysłowicach powstanie dwutorowa linia – podkreślił Bolesław Knapik.

Wykonawca będzie musiał zdemontować starą infrastrukturę, zrobić odpowiednie wykopy pod warstwy konstrukcyjne, na które trafią specjalne materiały wibroizolacyjne. Następnie powstaną warstwy podbudowy, na nich ułożone będą prefabrykowane płyty torowe z komorami, w których za pomocą mas elastycznych zamontowane zostaną szyny.

– Torowisko zostanie wykonane w technologii bezpodsypkowej, w której szyny mocowane są elastyczną masą zalewową na bazie żywicy poliuretanowej w kanałach szynowych betonowych płyt torowych. Masa zalewowa zapewnia sprężyste przenoszenie obciążeń pojazdów szynowych oraz tłumienie drgań i hałasu. To tzw. system szyny pływającej lub szyny w otulinie (ERS) – mówi Marcin Wawrzacz dyrektor projektu z firmy NDI, generalnego wykonawcy prac. – Modernizacja torowiska obejmie również pętlę tramwajową w rejonie dworca PKP i budowę dodatkowych rozjazdów tramwajowych wraz ze sterowaniem i ogrzewaniem zwrotnic. Poza tym wykonana zostanie nowa sieć trakcyjna i kable zasilające. Roboty drogowe obejmą przebudowę jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdy oraz wloty ulic poprzecznych. Zaplanowana została także budowa ronda u zbiegu ulic Krakowskiej i Towarowej – dodaje Marcin Wawrzacz.

Dla ruchu tramwajowego bardzo istotna jest modernizacja pętli w sąsiedztwie dworca kolejowego w Mysłowicach i torowiska od pętli w stronę Sosnowca aż do mostu nad Przemszą. Tu także realizowana będzie pełna modernizacja torowiska, zwrotnic, rozjazdów i sieci trakcyjnej.

Na etapie prac ziemnych realizowane będą roboty związane z przebudową instalacji podziemnych – wodociągowej, kanalizacyjnej, odwodnienia torowiska i jezdni, sieci gazowej, energetycznej i innych sieci teletechnicznych. Ponadto zdemontowane będą stare słupy trakcyjne, które zastąpią nowe słupy wraz z przyłączem elektroenergetycznym i nową siecią trakcyjną, a prace modernizacyjne obejmą także podstację Szopienice, zasilającą sieć linii nr 14 w Mysłowicach.

W zakresie miejskim inwestycji jest m.in. przebudowa wszystkich pozostałych elementów infrastruktury miejskiej, a zatem chodników i przejść dla pieszych, krawężników, jezdni, miejsc postojowych, zatok autobusowych, zieleńców, oświetlenia ulicznego i całej infrastruktury podziemnej, podobnie jak w zakresie tramwajowym. – Co niezwykle istotne dla wszystkich kierowców, przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Starokościelnej i Szymanowskiego z ul. Krakowską, czyli DK 79. Miejsce newralgiczne w Mysłowicach, generujące spore zatory drogowe zostanie przekształcone w rondo, które na pewno zdecydowanie usprawni ruch kołowy – zaznacza Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic.

Tramwajarze i urzędnicy zapewniają, że po zakończeniu prac cały ciąg ulic Bytomskiej, Starokościelnej, Szymanowskiego i Powstańców zyska zupełnie nową jakość. Większy komfort także odczują pasażerowie tramwajów oraz mieszkańcy budynków zlokalizowanych wzdłuż linii tramwajowej, dzięki zmniejszeniu wibracji i hałasu przejeżdżających tramwajów.

Wszystkie prace, zarówno w zakresie tramwajowym, jak w zakresie miejskim inwestycji konsorcjum firm NDI ma wykonać nie później niż do końca września 2022 r. Zadanie jest elementem realizowanego przez Tramwaje Śląskie „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Poprzedni artykułTyskie Power Center rośnie w siłę
Następny artykułArche ponownie kupuje pod Warszawą

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię