Parkowa akupunktura. Rozbetonowanie i naturalizacja na Polu Mokotowskim

Za parę tygodni rozpocznie się przebudowa jednego z największych parków w Warszawie. Na Polu Mokotowskim pojawią się nowe miejsca rekreacyjne, ogrody edukacyjne i więcej różnorodnej zieleni, a duży staw zostanie rozbetonowany i zyska nowe życie. Prace modernizacyjne wykona firma Inmel we współpracy z pracownią Palmett.

Rozstrzygnięty przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przetarg dotyczy pierwszego etapu modernizacji Parku Pole Mokotowskie i uwzględnia elementy objęte dofinansowaniem unijnym, takie jak stworzenie nowego, naturalnego układu wodnego w parku, zagospodarowanie terenu po dawnej bazie MPO, utworzenie pełnych zieleni miejsc rekreacji i stref wejściowych. Ponadto pojawi się nowa siłownia plenerowa, toalety publiczne i elementy małej architektury. Inwestycja kosztować będzie 39,6 mln zł.

Dodatkowo, w ramach odrębnej inwestycji wartej 2 mln zł, zostanie przeprowadzony remont domków fińskich, w tym domu Ryszarda Kapuścińskiego, które docelowo mają stać się miejscem aktywności kulturalnej i społecznej, nawiązującym do literatury faktu. Na razie nie będzie realizowany duży pawilon nad stawem. Inwestycja ruszy, gdy w budżecie pojawią się dodatkowe pieniądze.

Wizualizacja pawilonu nad stawem (na razie nie będzie realizowany), fot. WXCA

Pole Mokotowskie naturalnie dla klimatu

Intencją projektantów było zadbanie o przyrodę parku i stworzenie malowniczych miejsc rekreacji, pełnych zieleni i elementów wodnych. Główny staw zostanie poddany naturalizacji – z dna usunięty zostanie beton, a na brzegach pojawią się strefy naturalnej roślinności, będące schronieniem dla zwierząt. Powstanie także kilka nowych niecek wodnych porośniętych roślinami.

– Modernizacja Pola Mokotowskiego, jednego z największych warszawskich parków, to przykład inwestycji powstającej z inicjatywy mieszkańców, z myślą o ich potrzebach i środowisku. Chcemy zapewnić warszawiankom i warszawiakom atrakcyjne miejsce wypoczynku wśród zieleni, jednocześnie dbając o ochronę różnorodności biologicznej i maksymalizując retencję wody. To szczególnie ważne w perspektywie zachodzących zmian klimatycznych, ze skutkami których mierzy się Warszawa. Kluczowym elementem tego projektu jest rozbetonowanie i naturalizacja dużego stawu oraz stworzenie w parku zupełnie nowego układu wodnego, pełnego roślinności i dzikiego życia – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Wizualizacja domków fińskich po modernizacji, fot. WXCA

Drugim ważnym elementem inwestycji jest stworzenie naturalnego ogrodu biocenotycznego w centralnej części parku. Powstanie on na zrekultywowanym i włączonym do parku terenie po dawnej bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Urząd zapowiada, że pojawi się tu mnóstwo dzikich zakątków i różnorodnej zieleni, która dodatkowo pełnić będzie funkcje retencyjne. Przez ogród zostanie także poprowadzona kładka edukacyjna opowiadająca o znajdujących się tu siedliskach przyrodniczych. Ponadto pojawią się miejsca sprzyjające kontemplacji.

Projekt obejmuje liczne nasadzenia zieleni, w tym ponad 6 tys. krzewów, 17 tys. bylin i niemal 1,5 ha łąk. Do tego tysiące pnączy, roślin cebulowych, roślin szuwarowych i wodnych. Bogaty drzewostan liczący niemal 10 tys. sztuk zostanie zwiększony o 55 młodych drzew.

Co ważne, w projekcie duży nacisk kładziony jest na minimalizację negatywnego wpływu prac budowlanych na przyrodę parku. – W trakcie realizacji inwestycji prowadzony będzie nadzór przyrodniczy – podkreśla Aleksandra Majda-Butkiewicz, dyrektorka Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. – Istniejąca roślinność zostanie zabezpieczona poprzez utworzenie wygrodzonych stref ochrony zieleni, w których zabroniony będzie ruch kołowy i pieszy. Dla płazów żyjących obecnie w stawie przeznaczonym do rozbetonowania, powstanie tymczasowy zbiornik zastępczy, który zapewni im schronienie i umożliwi rozmnażanie.

Kierunek zmian w Parku Pole Mokotowskie odzwierciedla głos mieszkańców. W 2015 i 2016 roku odbyły się konsultacje społeczne, które składały się z trzech etapów: diagnozy użytkowania parku, rozmów na temat funkcji tego terenu oraz warsztatów projektowych (tzw. charrette). Na podstawie wytycznych z konsultacji społecznych powstał master plan Pola Mokotowskiego, czyli koncepcja rozwoju parku, uwzględniająca m.in. zagadnienia zieleni, komunikacji i funkcji tego terenu oraz zasad dotyczących obecności psów.

Wizualizacja Parku Pole Mokotowskie, fot. WXCA

Planowana modernizacja realizowana jest na podstawie tej koncepcji, którą przygotowała warszawska pracownia WXCA. – Park Pole Mokotowskie jest, prócz wartości przyrodniczej, fenomenem społecznym i kulturowym. Jest miejscem otwartym na różnorodność i wolnym, gdzie sposób funkcjonowania określają sami mieszkańcy przez swe aktywności. Został ukształtowany w równej mierze przez odgórne działania projektantów, jak i oddolny proces społeczny. To jest głównym źródłem popularności i akceptacji wśród użytkowników, a także jego tożsamości na tle innych terenów zieleni w Warszawie. Dlatego, bardziej niż spektakularne działania przestrzenne, potrzebna jest wrażliwie stymulowana ewolucja i dobrze zaplanowana „akupunktura”. To podejście stało się podstawą strategii projektowej – wyjaśniają architekci.

Prace budowlane rozpoczną się na przełomie września i października, a ich zakończenie planowane jest na ostatni kwartał 2022 roku. Podczas robót teren Parku Pole Mokotowskie  będzie częściowo wyłączany z użytkowania.

Przetarg na modernizację parku uwzględnia elementy objęte dofinansowaniem w ramach projektu „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Poprzedni artykułKaufland zastąpi Tesco w Silesia City Center
Następny artykułKolejny debiutant z Krakowa na katowickim rynku mieszkaniowym

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię