3 listopada minął termin przyjmowania ofert w przetargu na projektanta linii tramwajowej do Kostuchny. Swoje propozycje cenowe przedstawiło osiem podmiotów. Różnica w cenie między najtańszą i najdroższą ofertą to 2 mln zł. Jednak kwestie finansowe nie będą jedynym kryterium branym przez urząd miasta pod uwagę przy wyborze.

Od 1,8 do 3,8 mln zł to przedział kwotowy wyceny prac projektowych, jakie przedstawiły poszczególne pracownie. Zadaniem wybranego w przetargu wykonawcy będzie przygotowanie projektów budowlanych, wykonawczych oraz oszacowanie prac i kosztów niezbędnych do realizacji inwestycji. W ramach I etapu powstaną szczegółowe plany dotyczące 5,2 kilometrowego torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ścieżki rowerowej oraz węzła przesiadkowego w dzielnicy Kostuchna. II etap będzie dotyczył nowej drogi, której realizacja nastąpi najwcześniej w 2030 r. Prace projektowe powinny potrwać 22 miesiące.

Jak podaje Maciej Stachura, rzecznik prasowy katowickiego magistratu, swoje oferty złożyły firmy: Progreg (cena: 3 800 700 zł brutto), Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu (3 071 310 zł), Mosty Katowice (2 280 420 zł), WYG International (3 357 900 zł), Schuessler-Plan Inżynierzy (3 136 278,60 zł), Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem (2 966 514 zł), konsorcjum firm: Sweco Consulting i Sweco Belgium (1 843 155 zł) oraz konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Grotex i Biuro Projektów A-Propol (3 296 400 zł).

W najbliższych tygodniach będzie trwała analiza wszystkich ośmiu złożonych propozycji. Przy wyborze wykonawcy w 60 proc. będzie decydować cena, a w 40 proc. jego doświadczenie. Nie będzie to jednak doświadczenie firmy, ale tylko i wyłącznie zespołu projektantów zaangażowanych w przedsięwzięcie.

Oprócz przygotowania projektów, wybrany wykonawca będzie musiał koordynować swoje prace z blisko dwudziestoma podmiotami oraz pytać o opinie katowiczan – zgodnie z dokumentacją przetargową, firma będzie zobowiązana m.in. do organizacji co najmniej 10 spotkań z mieszkańcami, a także do prowadzenia działań informacyjnych.

Oprócz kwestii konsultacji społecznych, wśród warunków obligatoryjnych dla wykonawcy zadania zapisano m.in. konieczność zaprojektowania nowej linii tramwajowej w taki sposób, aby przebiegała wzdłuż istniejącej już infrastruktury ciepłowniczej i kolejowej. Ma to zapobiec utworzeniu nowej bariery pomiędzy mieszkańcami a lasem. Ponadto,w każdym przypadku, gdy realizacja prac będzie wymagała zmian w drzewostanie, w miejscu jednego usuniętego drzewa będą musiały być zasadzone co najmniej dwa nowe.

Realizowana wspólnie z Tramwajami Śląskimi budowa nowej linii tramwajowej i ścieżki rowerowej potrwa do 2020 r. Jej koszt szacowany jest na 110 mln zł. Przewiduje się, że finalny czas podróży tramwajem z Kostuchny do Rynku w godzinach szczytu potrwa 22-24 minut, a z Kostuchny do Brynowa 12-14 minut. Na nowej trasie tramwaj będzie rozwijał prędkość od 24 do 30 km/h.

Przebieg linii tramwajowej i ścieżki rowerowej

 1. Odcinek w ul. Rzepakowej od pętli „Brynów” do ul. Kolejowej

Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej po wschodniej stronie ul. Rzepakowej. Ścieżka rowerowa poprowadzona będzie od pętli „Brynów” wzdłuż ul. Jankego do ul. Kolejowej, a następnie po północnej stronie ul. Kolejowej do ul. Rzepakowej.

 1. Skrzyżowanie z ul. Kolejową

Zakłada się przebudowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną nadającą priorytet dla ruchu tramwajowego. W układzie docelowym jezdnia ul. Kolejowej poprowadzona zostanie pod linią tramwajową i ścieżką rowerową.

 1. Odcinek od ul. Kolejowej do skrzyżowania z linią kolejową

Zakłada się lokalizację przystanków oraz poprowadzenie linii tramwajowej oraz ścieżki rowerowej po wschodniej stronie drogi stanowiącej przedłużenie ul. Rzepakowej.

 1. Skrzyżowanie z linią kolejową

Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej pod linią kolejową.

 1. Odcinek od skrzyżowania z linią kolejową do ul. Szenwalda

Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej przy linii kolejowej.

 1. Odcinek od ul. Szenwalda do ul. Ziołowej

Zakłada się lokalizację przystanków na przedłużeniu ul. Szenwalda oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącej magistrali ciepłowniczej – częściowo przebudowanej.

 1. Odcinek w ul. Ziołowej

Zakłada się lokalizację przystanków zintegrowanych z komunikacją autobusową oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej po południowej stronie ul. Ziołowej. Zakłada się odtworzenie istniejących parkingów, częściowo zajmowanych w celu poprowadzenia linii tramwajowej i ścieżki rowerowej.

 1. Odcinek w ul. Cegielnia Murcki

Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej po zachodniej stronie ul. Cegielnia Murcki.

 1. Odcinek od ul. Cegielnia Murcki do ul. Krynicznej

Zakłada się lokalizację przystanków na przedłużeniu ul. Krynicznej oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej wzdłuż przebudowywanej magistrali ciepłowniczej, bez jakiegokolwiek zajmowania terenu rezerwatu „Ochojec” i ingerencji w zabudowę mieszkaniową.

 1. Odcinek od ul. Krynicznej do łącznika ulic Radockiego i Bażantów

Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącej magistrali ciepłowniczej – częściowo przebudowywanej.

 1. Odcinek wzdłuż ul. Radockiego

Zakłada się lokalizację przystanków zintegrowanych z komunikacją autobusową oraz poprowadzenie linii tramwajowej na terenie pomiędzy ul. Radockiego i ogródkami działkowymi.

 1. Odcinek od ul. Radockiego do ul. Bażantów

Zakłada się lokalizację przystanków zintegrowanych z komunikacją autobusową, parkingu park&ride oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Zabłockiego.

 1. Odcinek wzdłuż ul. Bażantów

Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej po północnej stronie ul. Bażantów.

 1. Pętla „Kostuchna” przed skrzyżowaniem z ul. Armii Krajowej

Zakłada się lokalizację przystanków końcowych i początkowych zintegrowanych z komunikacją autobusowa.

 

Poprzedni artykułZima w Katowice Airport z inauguracją egzotycznych kierunków
Następny artykułRuszyła „Kariera na start”. Do zdobycia płatne staże

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię