Trwa realizacja dwupoziomowego węzła drogowego „Piotrowice”. To obecnie jedna z dwóch największych inwestycji drogowych prowadzonych w mieście.

Pierwsze prace zainaugurowano w lutym br. Rozbudowa odcinka drogi krajowej 81 zaczyna się bezpośrednio za mostem nad rzeką Ślepiotką, a kończy przed wiaduktem kolejowym w rejonie komisu samochodowego przy ul. Kościuszki 346.

Najbardziej spektakularna część prac, czyli budowa przejazdu pod ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Kościuszki, wciąż przed budowlańcami. Od kilku miesięcy trwają natomiast roboty związane z realizacją ścian szczelinowych o grubości 1 m, będących jednocześnie konstrukcją nośną muru oporowego. Dopiero po ich ukończeniu możliwe stanie się usunięcie ziemi z wykopu.

Droga poprowadzona w obniżeniu będzie miała dwie jezdnie, z których każda ma posiadać dwa pasy ruchu o szerokości 3,25 m. W najniższym punkcie nowa ulica znajdzie się 6,3 m poniżej obecnego poziomu terenu.

Na połączeniu ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej przewidziano budowę dwupasowego ronda turbinowego. Wszystkie wloty na rondo zaprojektowano jako dwupasowe, a wyloty jednopasowe, za wyjątkiem północnego wylotu ul. Armii Krajowej w kierunku Ligoty, gdzie przewiduje się dwa pasy ruchu.

Niebawem powinny rozpocząć się prace ziemne umożliwiające budowę nowej kanalizacji deszczowej, która przede wszystkim ma odprowadzać nadmiar wody z przejazdu pod ul. Armii Krajowej. Na budowę przywieziono już część elementów. W skład systemu będą wchodziły urządzenia oczyszczające, a także pompownia wód deszczowych i zbiornik retencyjny. Odbiornikiem dla budowanej kanalizacji deszczowej jest rzeka Ślepiotka.

Wody opadowe z ul. Kościuszki odprowadzane będą bezpośrednio do wpustów deszczowych, a następnie kanałami grawitacyjnymi do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Kościuszki. Ze zbiornika, za pomocą pompowni, wody trafią do kanału grawitacyjnego, a docelowo do Ślepiotki. Deszczówka z pozostałej części układu drogowego będzie odprowadzana do rzeki jedynie grawitacyjnie. Przed odprowadzeniem wody poprowadzone zostaną przez zestaw urządzeń podczyszczających.

W celu retencjonowania zaprojektowano podziemny zbiornik o objętości ok. 190 m³, złożony z rur z żywic poliestrowych o średnicy 3 m. Zbiornik będzie zintegrowany z pompownią o wydajności 324 m³/h, składającą z dwóch pomp wirowych. Pompy będą tłoczyły wodę do grawitacyjnego układu odwodnienia układu drogowego.

Końcowym etapem inwestycji będzie urządzenie zieleni i budowa ekranów akustycznych po południowej stronie ul. Kościuszki. Odcinkowe poprowadzenie ulicy w wykopie oraz ekrany, oprócz swojej podstawowej funkcji niwelacji hałasu, mają stanowić trwałą barierę w środowisku, ograniczającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza poza pasem drogowym.

Odcinek objęty robotami budowlanymi jest częścią większego zamierzenia inwestycyjnego, jakim jest przebudowa drogi krajowej nr 81. Realizacja wszystkich etapów inwestycji – zgodnie z zamierzeniami – ma pozwolić na bezkolizyjny wyjazd z Katowic w kierunku południowym (Mikołów, Skoczów, Wisła) od węzła „Roździeńskiego” (droga krajowa nr 79 – DTŚ) oraz węzła „Murckowska” (al. Górnośląska – autostrada A4). W najbliższych tygodniach powinny ruszyć prace na węźle „Giszowiec”, które również są jednym z etapów przebudowy DK 81.

Roboty budowlane na węźle „Piotrowice” realizuje konsorcjum IMB Podbeskidzie oraz M-Silnice. Kontrakt ma wartość 67,5 mln zł. Inwestycja powinna być gotowa pod koniec 2019 r. Przedsięwzięcie realizowane jest na zlecenie katowickiego magistratu.

Poprzedni artykułCalypso zastępuje Jatomi w kolejnych dwóch centrach handlowych w aglomeracji
Następny artykułFitch potwierdza wiarygodność finansową Katowic

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię