Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia opublikowała plan i przedmiot postępowań przetargowych, których ogłoszenie planuje w 2018 r. Lista zainteresuje podmioty świadczące usługi. Ponad dwadzieścia zamówień będzie przede wszystkim kierowane do agencji public relations, reklamowych, doradczych czy firm informatycznych.

Na liście znajdziemy przedmiot zamówienia, jego szacunkową wartość oraz kwartał, w którym dane postępowanie ma zostać ogłoszone. Na 23 zadania G-ZM planuje wydać 26,77 mln zł. Poza jednym zleceniem, na wszystkie usługi zostaną rozpisane przetargi nieograniczone. Osiem z nich będzie ogłoszone już w bieżącym kwartale.

Największą szacunkową wartość ma stworzenie „Silesia Data“, czyli ogólnodostępnej, darmowej bazy danych na temat metropolii na licencji open-source. G-ZM chce przeznaczyć na to zadanie ponad 7,3 mln zł plus 813 tys. zł na koncepcję bazy. Drugim najbardziej kapitałochłonnym zleceniem jest opracowanie ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego. Jego wykonanie ma kosztować ok. 6,5 mln zł. Blisko 4,9 mln zł związek wyda na tworzenie tzw. roweru metropolitalnego, czyli nowoczesnej infrastruktury dla użytkowników jednośladów.

Na liście znalazło się również opracowanie strategii rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (1,22 mln zł), koncepcji budowy szybkiej kolei metropolitalnej czy planu zrównoważonego transportu (w obu przypadkach po 243,9 tys. zł). Związek planuje także kilka zleceń na wykonanie działań promocyjnych w kraju i za granicą (w sumie ok. 2,4 mln zł).

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rozpoczęła działalność 1 stycznia 2018 r., skupiając 41 miast i gmin centralnej części województwa śląskiego. Jej budżet na ten rok to nieco ponad 361 mln zł. Dochód będzie pochodził od osób prawnych i fizycznych, głównie z udziału w podatku PIT (w sumie 327,8 mln zł) oraz ze składek członkowskich (32,8 mln zł). Wydatki G-ZM to 172,5 mln zł. Nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w kolejnych latach.

Metropolia obejmuje obszar 2 553 km ² i ma 2 279 560 mieszkańców. Na jej terenie działa 79 szpitali, 42 muzea, 28 uczelni i 36 stadionów.

Poprzedni artykułTrwa konkurs na opracowanie koncepcji nowego stadionu
Następny artykułHektary dawnej huty w Szopienicach idą na sprzedaż

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię